Skip to main content

Witamy Państwa serdecznie w „Apartamentach Przy Plaży” i życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie „Apartamentów przy plaży” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty gościa.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie „Apartamentów przy plaży”.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w każdym z apartamentów.

Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do siedziby Apartamentów – Rewal, Sikorskiego 6, tel. 509 041 829 w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

Dodatkowo przy zameldowaniu pobierana jest miejscowa opłata klimatyczna – 2zł za osobę za dobę.

„Apartamenty przy plaży” świadczą usługi noclegowe w apartamentach 2-5 osobowych w kategoriach: Standard Premium, Premium Plus. Zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją.

Apartament typu „Standard Premium” – Apartament Czerwony, Apartament Niebieski
Apartament typu „Standard Premium” składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni i łazienki. Przeznaczony jest dla 4-5 osób, wliczając dzieci (max. 4 os. dorosłe). Powierzchnia ok. 40 m.kw. Każdy z apartamentów z dostępem do indywidualnego tarasu od strony morza.

Apartament „Premium Plus” – Apartament Sailing
Apartament dwupoziomowy, pierwszy poziom – salon z aneksem kuchennym i łazienka, drugi poziom – sypialnia na antresoli. Apartament z dostępem do dużego tarasu od strony morza. Wyposażenie premium plus – piekarnik, kuchenka mikrofalowa, wanna, duża lodówka z zamrażarką, pełne wyposażenie kuchni.

Spis wyposażenia każdego z Apartamentów w załącznikach. Dotyczy Gości zależnie od zakwaterowania:

Załącznik 1 – Wyposażenie – Apartament Niebieski Blue/Premium
Załącznik 2 – Wyposażenie – Apartament Czerwony Sunset/Premium
Załącznik 3 – Wyposażenie – Apartament Sailing/Premium Plus
Załącznik 4 – Lista wyposażenia/rzeczy ruchomych Apartamentów (Apartament Czerwony, Apartament Niebieski, Apartament Sailing

4. Personel „Apartamentów przy plaży” nie wchodzi do apartamentu Gości podczas ich nieobecności, chyba że niezbędna jest naprawa sprzętu, oświetlenia, oraz wymagają tego przepisy sanitarno-epidemiologiczne, przeciwpożarowe lub nieodpowiednie zachowanie gości itp. Personel dołoży starań aby każdorazowo poinformować o takiej konieczności Gości.

5. Zasady rezerwacji i pobytu, opłaty:

a) Doba w apartamencie zaczyna się od godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00.

b) Do pobytu w godz. 10.00 -16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 – za całą dobę. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Apartamentów Przy Plaży.

c) Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłacenie zadatku w ustalonej wysokości w ciągu 48 godzin od wysłania wstępnej rezerwacji.

Wpłaty zadatku dokonuje się na przelewem na konto bankowe 33 1240 6667 1111 0000 5395 1241. Pozostałą część należności uiszcza się w dniu przyjazdu.
d) Rezerwację uważa się za potwierdzoną i zgodną z oczekiwaniami Gości po otrzymaniu zadatku .

e) Nie otrzymanie zadatku w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji wstępnej powoduje anulację tej rezerwacji. Wpłata zadatku po wyznaczonym terminie może skutkować dla Gości odmową przyjęcia rezerwacji . Zadatek w takiej sytuacji zwracany jest Gościowi w pełnej wysokości.

f) W razie odwołania przyjazdu wpłacony zadatek lub należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

g) W przypadku nie zameldowania się do godziny 21.00 w dobie przyjazdu, rezerwacja zostaje anulowana, a zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że Personel Apartamentów Przy Plaży zostanie poinformowany późnym przyjeździe i wyrazi na to zgodę.

h) Klient wpłacając zadatek akceptuje regulamin „Apartamentów przy Plaży”, warunki rezerwacji oraz ofertę, której zakup dotyczy.

i) Opłata za pobyt  oraz kaucja zwrotna w ustalonej wysokości pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku braku zapłaty obsługa „Apartamentów przy plaży” może zażądać opuszczenia apartamentu.

j) Kaucja jest zwracana Gościowi w dniu wyjazdu po odebraniu apartamentu przez pracownika „Apartamentów przy plaży” i stwierdzeniu braku zniszczeń oraz zgodności wyposażenia apartamentu ze „Spisem wyposażenia”. Z kaucji mogą być pobierane opłaty za: zniszczenia apartamentu, wyposażenia lub terenu „Apartamentów przy plaży” dokonane przez osoby zameldowane (dorośli, dzieci) lub ich gości. Z kaucji może być także pobierana opłata za przebywanie na terenie „Apartamentów przy plaży” osób nie zameldowanych w apartamencie.

k) Gość  zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od „Apartamentów przy plaży”, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, itp.).

l) W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż przewiduje rezerwacja, opłata za niewykorzystaną część pobytu nie podlega zwrotowi ani obniżeniu ceny usługi za niewykorzystany okres.

ł) Dla rezerwacji bez zadatku nie stawienie się Gościa w „Apartamentów przy plaży” do godziny 15:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji.

6. Sprawy ogólne:

a) Z kluczem do apartamentu otrzymujecie Państwo jeden komplet kluczy: do bramy wejściowej na teren obiektu i drzwi wejściowych do budynku. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany przekazać otrzymany komplet kluczy personelowi „Apartamentów przy plaży”. Za zgubienie Gość zostanie obciążony kwotą 250 zł.

b) Przy każdorazowym opuszczeniem apartamentu i/lub terenu nieruchomości Gość powinien:

– zamknąć okna;

– wyłączyć wszystkie światła;

-wyłączyć urządzenia elektryczne;

– zakręcić wodę:

– zamknąć drzwi wejściowe na klucz;

– zamknąć/zatrzasnąć bramę wejściową na teren obiektu.

c) W apartamentach (dotyczy również łazienek i tarasów/balkonów) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest na zewnątrz budynku w miejscach do tego przeznaczonych.

 

d). W apartamentach należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00.

 

e).  Nie przyjmujemy gości – niezameldowanych w Apartamentach Przy Plaży. W wyjątkowej sytuacji osoby nie zameldowane w apartamentach, za zgodą obsługi, mogą w nich przebywać wyłącznie w obecności Gości, nie dłużej jednak niż do godz. 20.00 i po poinformowaniu o tym fakcie osoby z obsługi. Osoba niezameldowana może przebywać w apartamencie w godzinach od 20:00 do 7:00 po uprzednim zgłoszeniu i zgodzie recepcji/pracownika Apartamentów Przy Plaży. Opłata za pobyt takiej osoby wynosi 150zł/noc. W przypadku braku zgłoszenia personelowi Apartamentów Przy Plaży pobytu osoby niezameldowanej opłata za jej pobyt może być potrącona z kaucji.

 

f) Gość apartamentu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom – bez uzgodnienia z obsługą Apartamentów Przy Plaży, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

 

g) Zabrania się posiadania na terenie Apartamentów Przy Plaży broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

 

h) Nie należy przenosić wyposażenia apartamentów lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody obsługi. Prosimy nie wynosić z pokoju poduszek, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz apartamentu (nie dotyczy leżaków i parawanów).

 

i) Obowiązuje segregacja odpadów. Odpowiednio oznaczone pojemniki do wyrzucania posegregowanych odpadów znajdują się na terenie posesji. Za uporczywy brak segregacji odpadów może być pobrana dodatkowa opłata z kaucji.

 

j) Parkowanie pojazdów Gości, których numery rejestracyjne zostały przekazane pracownikowi Apartamentów Przy Plaży w dniu przyjazdu, dozwolone jest wyłącznie na wskazanych miejscach parkingowych. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. „Apartamenty Przy Plaży” nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

k) „Apartamenty przy plaży” nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości – jeśli mienie to nie zostało zgłoszone i zdeponowane u obsługi.

l) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

m) Gość „Apartamentów przy plaży” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy „Apartamentów przy plaży” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku potwierdzenie lub stwierdzenia szkody przez pracowników, Gość który wynajmował pokój zostanie obciążony za szkody w nim wyrządzone. Odpowiednia kwota zostanie potrącona z kaucji lub pokryta z dodatkowej dopłaty według Cennika, Cennik Wyposażenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu,

n) Na placu zabaw i terenie Apartamentów Przy Plaży dzieci mogą pozostawać wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.

o) Za szkody wyrządzone przez dzieci solidarną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

p) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

– jeśli liczba osób przybyłych do „Apartamentów przy plaży” jest większa od ilości osób wskazanych w rezerwacji ( dotyczy także dzieci);

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny

 

r) Zachowanie osób korzystających z usług Apartamentów Przy Plaży nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obsługa „Apartamentów przy plaży” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

s) Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie apartamentów, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia apartamentu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 

t) Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 

u) W Apartamentach dostępna jest sieć internetowa bezprzewodowa wifi oraz telewizja satelitarna, dostęp do tych usług nie jest częścią oferty pobytu a dodatkową funkcjonalnością. Nie można za nie zapłacić ani ich wykupić. Apartamenty Przy Plaży nie odpowiadają za brak połączenia z siecią lub dostępu do kanałów tv jeśli wynika to z przerwy w dostawie spowodowanej przez operatora (Polsat) lub nagłej awarii sprzętu udostępniającego przesyłanie danych i sygnału tv dostępnej w Apartamentach.

 

w) W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz przechowywania i smażenia ryb świeżych i mrożonych.

 

Regulamin został przekazany elektronicznie wraz z wyceną pobytu, płatność zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.

 

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Apartamenty Przy Plaży z siedzibą w Rewalu, przy ul. Sikorskiego 6 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamentach i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Apartamenty Przy Plaży. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję,
że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w 
„Apartamentach Przy Plaży” .

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownie

Załącznik 1 – Wyposażenie – Apartament Niebieski Blue/Premium

Wyposażenie Apartamentu Niebieskiego Blue:

Sypialnia:
– podwójne łóżko (z materacem 160×200), szafki nocne – 2szt, lampki nocne, szafa, chodnik, plakaty– 4szt, zasłony – 2szt., kołdry 150x200cm – 2szt, poduszki 50x60cm -2szt, 2 komplety pościeli i narzuta oraz poduszki z poszwami 70x80cm – 2szt, łóżeczko turystyczne-1szt, deska do prasowania – 1szt, Leżaki – 2szt, Krzesła plażowe – 2szt, Parawan – 1szt, Parasol Plażowy – 1szt, ozdoby – zawieszka na szafie, Komoda – 1szt

Salon:
3-os. narożna rozkładana sofa (3 poduchy), fotel, stolik kawowy i TV, telewizor, dekoder, 1 pilot, poduszki ozdobne na sofie – 2szt, poduszki na krzesła – 2szt. Pledy, koce -2szt

Aneks kuchenny:
– lodówka, zmywarka, pralka, pochłaniacz, podwójna płyta elektryczna, zlew oraz pełne wyposażenie w garnki, patelnie, deski do krojenia, noże, miski, komplet naczyń, kubków, kieliszków i sztućców dla 6 os. ozdoby – statek, koło ratunkowe

Jadalnia:
– drewniany stół z krzesłami (4szt.) oraz fotelik do karmienia dla najmłodszych– w wypadku obecności dzieci przy meldunku, plakaty – 2szt, podkładki pod talerze – 4szt, poduszki na krzesła – 4szt

Łazienka:
– kabina prysznicowa -140 cm, umywalka i kompakt WC oraz wanienka, mata antypoślizgowa pod natryskiem, nocnik, deska sedesowa i podest do umywalki dla najmłodszych– w wypadku obecności dzieci przy meldunku
Załącznik 2 – Wyposażenie – Apartament Czerwony Sunset/Premium

Wyposażenie Apartamentu Czerwonego Sunset:

Sypialnia:
– podwójne łóżko (z materacem 160×200), szafki nocne – 2szt, lampki nocne, szafa, chodnik, zasłony – 2szt., kołdry 150x200cm – 2szt, poduszki 50x60cm -2szt, 2 komplety pościeli i narzuta oraz poduszki z poszwami 70x80cm – 2szt. łóżeczko turystyczne-1szt, ozdoby – zawieszka na szafie, statek na stoliku nocnym, Komoda – 1szt

Salon:
3-os. narożna rozkładana sofa (3 poduchy), fotel, stolik kawowy i TV, telewizor, dekoder, 1 pilot, poduszki ozdobne na sofie – 2szt, poduszki na krzesła – 2szt. Pledy, koce -2szt

Aneks kuchenny:
– lodówka, zmywarka, pralka, pochłaniacz, podwójna płyta elektryczna, zlew oraz pełne wyposażenie w garnki, patelnie, deski do krojenia, noże, miski, komplet naczyń, kubków, kieliszków i sztućców dla 6 os., ozdoby – latarnia i koło ratunkowe

Jadalnia:
– drewniany stół z krzesłami (4szt.), poduszki na krzesłach, oraz fotelik do karmienia dla najmłodszych– w wypadku obecności dzieci przy meldunku, plakaty – 2szt, obrus i podkładki pod talerze – 4szt

Łazienka:
– kabina prysznicowa -140 cm, umywalka i kompakt WC oraz wanienka, mata antypoślizgowa pod natryskiem, nocnik, deska sedesowa i podest do umywalki dla najmłodszych– w wypadku obecności dzieci przy meldunku. Ozdoby – zawieszka marynistyczna – 1szt.

Dodatkowo każdy apartament wyposażony jest w parawan, leżaki – 2szt, krzesła plażowe – 2szt, 2 fotele i stolik na tarasie. Do dyspozycji gości jest plac zabaw oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu (WiFi).
Na jeden apartament przypada jedno miejsce parkingowe na terenie Rewala.

Załącznik 3 – Wyposażenie – Apartament Sailing/Premium Plus

Aparament „Premium Plus” – apartament dwupoziomowy z dostępem do dużego tarasu od strony morza:

Duży, aneks kuchenny – duża lodówka (220 l.) z zamrażarką (60l), stół i 4 krzesła, taboret -1szt, schodki – 1szt, zmywarka, piekarnik, wyciąg, poczwórna płyta gazowa, kuchenka mikrofalowa, zlew oraz pełne wyposażenie w garnki, patelnie, deski do krojenia, noże, miski, komplet naczyń, kubków, kieliszków i sztućców dla 6 os., Zegar. Półka. Przewijak – jako pomocnik przy stole – 1szt.

Sypialnia na antresoli:
– materac 200x220cm, łóżeczko dziecięce (0-3), kołdry 150x200cm – 2szt, poduszki 50x60cm -2szt, 2 komplety pościeli i narzuta oraz poduszki z poszwami 70x80cm – 2szt., stoliki nocne – 2szt.

Salon:
– kanapa rozkładana – 4-5osobowa, kołdry 150x200cm – 2szt, poduszki 50x60cm -2szt, 2 komplety pościeli. Poduszki na sofie – 8szt, szafa, komoda, telewizor (pilot – 2szt, dekoder), ozdoby – latarnie – 2szt. Pledy, koce -2szt

Łazienka:
– wanna, kabina prysznicowa (odpływ liniowy) – szyba, pralka, umywalka i szafka z blatem, kompakt WC, grzejnik na ręczniki oraz wanienka, mata antypoślizgowa pod natryskiem, nocnik, deska sedesowa i podest do umywalki dla najmłodszych – w wypadku obecności dzieci przy meldunku.

Załącznik nr 4 – Lista wyposażenia/rzeczy ruchomych Apartamentów (Apartament Czerwony, Apartament Niebieski, Apartament Sailing)

 • Sofa – 3500zł
 • Poduszki dekoracyjne – 50zł sztuka
 • Stolik kawowy – 150zł
 • Zasłony – 300zł komplet (2szt)
 • Lampa sufitowa – 250zł
 • Telewizor – 3000zł, Pilot – 300zł, Dekoder – 500zł
 • Stolik TV – 300zł
 • Szafka kuchenna (pojedynczy segment) – 600zł
 • Okap/pochłaniacz – 500zł
 • Płyta kuchenna elektryczna – 500zł
 • Płyta Kuchennka gazowa – 1500zł
 • Czajnik- 200zł
 • Toster – 200zł
 • Ekspres do kawy – 500zł
 • Szklanka, Talerz, Kubek, Miska, Kieliszek (1szt) – 10zł
 • Garnek, Patelnia – 50zł
 • Łóżko, stelaż – 2000zł
 • Materac – 1000zł
 • Stół kuchenny – 1000zł
 • Krzesło (1szt) – 200zł
 • Zmywarka – 3500zł
 • Pralka – 3500zł
 • Zlew – 800zł
 • Szafa – 2000zł
 • Komoda – 1500zł
 • Dywanik – 1szt – 250zł
 • Kołdra, poduszka – 1szt – 150zł
 • Poszwa – 1szt – 150zł
 • Obraz/Plakat z ramą – 1szt – 500zł
 • Leżak, krzesło plażowe – 200zł 8
 • Parawan – 100zł
 • Parasol Plażowy – 100zł
 • Przewijak – 300zł
 • Brodzik – 2500zł
 • Szyba, Drzwi prysznicowe – 2500zł
 • Umywalka z szafką – 1500ł
 • Toaleta/Wc, Geberit – Spłuczka – 1500zł
 • Krzesełko do karmienia – 200zł
 • Stolik nocny – 500zł
 • Wanna – 2000zł
 • Lodówka – apartament Sailing – 3500zł
 • Lodówka – apartament Niebieski i Czerwony – 1000zł
 • Pled, koc – 100zł
 • Pozostałe wg ustaleń

+48 509 041 829